AUTO TRAIN BRAIN BLOG

27 Ocak 2020
Auto Train Brain Sosyal etkisi

Amacımız, tüm dünyada sağlık ve iyilik durumunun artışı, bilişsel performansın iyileşmesi ve insanın mutlu olmasıdır. Otoimmuniteye bağlı gelişen beyin durumlarının insan hayatına etkisini azaltmaya, sosyal uyumu sağlamaya ve bireyin, ailenin ve toplumun mutluluğunu sağlamaya kendimizi adadık. Gerçek bir dönüşüm mimarı olmak istiyoruz.

Amaçlarımız: 

- Çevreye en az zarar veren donanım ve yöntemler kullanıyoruz.

- Kişinin, gün içerisinde yaşamının olağan akışına entegre oluyoruz.

- Katılımcıyız, farklı bireylerin kullanımına uygunuz.

- Hiç yan etki oluşturmadan bilişsel performansı artırıyoruz.

- Toplumun dezavantajlı kesimlerini destekliyoruz.

- Annelerin yeniden çalışma hayatına dönmesine yardımcı oluyoruz.

- Sağlıklı ve iyi olmayı , herkese ve tabana yayıyoruz.

- Bilişsel performansı iyileştirerek toplumu tümüyle dönüştürüyoruz.

- Fakir çocukların bilişsel performanslarının iyileştirilmesi için destek oluyoruz.

 

27 Ocak 2020
Auto Train Brain ve öğrenme güçlüklerine faydaları

Klinik araştırmamıza katılan özgül öğrenme güçlüğüne sahip 16 çocuğa uygulanan 30 dakikalık 60 kez uygulanan Auto Train Brain seansları sonrasında, özellikle okuduğunu anlamada, hecelemede, yazmada, işittiğini anlamada ilerleme gözlenmiştir. Diğer gelişme sağlanan alanlar, hikayeyi yeniden anlatma, fonetik farkındalık, talimatları yerine getirme,kelime farkındalığı, kelime tekrarıdır. Pozitif bilişsel performanstaki ilerlemenin, yapılan egzersizlerle birlikte nörotransmitter dengesinin kurularak oluştuğu düşünülmektedir. Klinik çalışma süresince, Auto Train Brain eğitimi alan çocuklarda herhangi bir yan etki söz konusu olmamıştır.

 

 

 

 

 

23 Ocak 2020
Auto Train Brain kullanımı


Günet Eroğlu ve Barış Ekici Klinik araştırmayı anlatıyor

22 Ocak 2020
Öğrenme güçlüğünüz mü var?

Allahaşkına nedir bu öğrenme güçlüğü, nam-ı diğer özgül öğrenme güçlüğü? Her sınıfta en azından 2-3 çocuk  bu güçlüğü yaşıyor. Annelerin artık temize çıkma zamanı geldi. Anneler ellerinden geleni yapıyorlar. Kendilerinde de belki bunun genetik altyapısı vardı, ancak temiz hava, bol gıda, temiz besinler 30 yıl öncesinde çok daha iyi durumdaydı. Ama şu anın çocukları daha az şanslı. Hem genetik bir yükü devralıyorlar, hem de ne hava temiz, ne yiyecekler sağlıklı ve vitamin deposu. Her şeyde bir eksiklik, bozulmuşluk, sentetik hormon var. Bebekler sezaryenle dünyaya geliyor, anne sütü ile beslenemiyor. Çocukluk çağında oluşan alerjiler, yaşla beraber, sosyalleşme, dikkat odaklanma problemlerine, okula başlayınca da öğrenme güçlüklerine evriliyor.

Yaşıtları seviyesinde gelişemeyen çocukları nasıl iyileştireceğiz?  Yeterince iyi beslenememek, çocuğun boyunu, kilosunu etkilediği gibi tüm hücrelerini, beyin gelişimini de etkiliyor. Çocuğun gelişemeyen bağışıklık sistemi, endokrin sistemini bozuyor. Bozulan endokrin sistemi; tiroit, şeker, hipertansiyon, böbrek yetmezliği  gibi durumların 18 yaş altı çocuklarda da görülmesine yol açıyor. Bağırsaklar, üretmesi gereken Glutamate, GABA ve Dopamin nörotransmitter'lerini yeterli düzeyde üretemiyor. Beyinde bu nörotransmitter'ler eksik olduğunda, sinaps bağlantıları yeterince güçlü kurulamıyor. Beynin gelişimi bir tık geriden geliyor. Bu çocukları nasıl normale yakın büyüteceğiz? Yaşıtlarını günün birisinde yakalamaları mümkün mü? Yoksa yaşıtlarını beyin gelişimi anlamında hep geriden mi takip edecekler? Beyinleri yeterli olgunluğa erişmediği durumlarda, kendi özbakımlarını takip etmeyi, iyi beslenmeyi nasıl öğrenecekler?

Metabolizmayı hücresel düzeyde düzelten bir ilaç tedavisi henüz yok. Tıp bize iyi beslenmekle ve sporla hücresel yıkımı azaltmanın, geri çevirmenin mümkün olduğunu söylüyor. İnsan vücudunu bakım, onarım modunda yeşil sebzelerle, az protein, zeytinyağı ile beslerseniz bağışıklık sistemi güçleniyor. Güçlenen bağışıklık sistemi, beyni ve tüm hücreleri daha iyi geliştiriyor. Gelişen beyin, yönetici işlevlerin güçlenmesi ile birlikte vücudu çok daha iyi koruyor, öz bakımını sağlıyor. Sağlıklı beslenme yanında, direkt beyni geliştiren nörogeribildirim yöntemi de bir alternatif terapi olarak işliyor. Eskiler beyni eğitmek için, namazı, yogayı, meditasyonu kullanıyordu. 4-8 yaş çocuklarına yoga ve meditasyonu öğretmek zordur, ancak teknoloji ile beynini kontrol etmeyi öğretebiliriz. Beynini kontrol edebilen çocuğun, beynindeki nörotransmitter dengesi de sürekli pratikle daha iyi kuruluyor. Çevreden gelen görsel ve işitsel uyarıları doğru algılayıp değerlendirdikleri için daha uygun tepkiler verebiliyorlar. Stres tepkisi, anksiteye tepkisi azalıyor. Yönetici işlevlerin daha optimum düzeyde geliştiği bir beyin, vücudu çok daha iyi kontrol edebiliyor. Öğrenilen beyin kontrolü kalıcı mı? Evet, beyin bir kez doğru tepki vermeyi öğrendiğinde bu kalıcı hale dönüşüyor.

Çocuk nörologlarının 9/10'unun çalışma mekanizmasını bilip hastalarına önerdiği bir yöntem nörogeribildirim. Nörogeribildirim alıp da bir fayda görmeyen çocuk var mı? Epilepsi olan çocuklarda, nörogeribildirim sonrası  EEG ölçümü düzeliyor, ancak faydanın çocuğun hayatına yansıması çok uzun zaman alıyor. Onun haricinde, mutlaka en az 2 bilişsel alanda 3-6 ay içerisinde iyileşme söz konusu oluyor. Ne kadar çok nörogeribildirim alınırsa, o kadar çok beyin performansında ilerleme gerçekleşiyor. Diyet, spor ve nörogeribildirim ile 21.yüzyılın vebası, hücresel düzeyde yaşadığımız bozulmadan korunmak mümkün.

 

 

 

 

11 Mar 2019
Disleksi nedir?

DİSLEKSİ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Disleksi,  en sık rastlanan gelişimsel öğrenme bozukluklarından biridir ve toplumda görülme sıklığı %10 civarındadır. 

Özgül öğrenme güçlüğü, disleksinin de içinde bulunduğu okuma, yazma, matematik, anlama gibi becerilerden birinin veya birden fazlasının yaş grubunun gerektirdiği olgunluk seviyesinde yapılamaması olarak tanımlanabilir. Disleksi daha çok okumada güçlük olarak karşımıza çıkar ve en yaygın olarak gözlemlenen türüdür.

Bu sorun, çocuğun doğumundan önce  başlar; genetik eğilim olmasına karşın, daha çok çevresel etkenlerin biraraya gelmesi ile oluşur. Özgül Öğrenme güçlükleri çok farklı alt gruplara ayrılabilmektedir. Annenin hamilelikteki stres seviyesi, yaşı, doğumun sezaryen oluşu, annedeki bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklar, anne sütü emzirme durumu, doğumda nefessiz kalma, bağışıklık sisteminin yeterince gelişmemesi, ateşli hastalıklar, epilepsi, çocuğun iyi ve doğru beslenmemesi  gibi sebeplere dayanır. Beynin ön lobunun daha yavaş gelişimi, ve diğer loblarla yeterince fazla sayıda sinapsle bağlantılanmamış olması ana sebeplerdendir. Özgül Öğrenme güçlüğü, yapı olarak  dikkat eksiği hiperaktivite ve otizm ile benzerlik gösterir, bu beyin durumları ile birlikte görülme olasılıkları da yüksektir. Beyindeki korteksin (gri hücrelerin bulunduğu üst kabuk) gelişiminde yavaşlık sözkonusudur, ancak beynin beyaz hücrelerinin bulunduğu iç bölgelerin birbiri ile bağlantısallığı dislekside yüksektir. Sadece korteksin gelişiminde değil, beynin iç kısmında yeralan hipokampüsün de işlevlerinin yavaşladığı gözlenir. Hipokamüsün yeterince aktif olmaması, beyindeki nöronların  gelişimini ve  dikey olarak yerleşimini etkiler; çevresel uyaranlarla dikey piramit nöronların aktivasyonu ve tepki zamanı da düşük olur. Sol beyin yeterince gelişmemiştir, sol ve sağ arasında baskınlık söz konusu değildir. Sol beyinde gelişimin yavaş olduğu alan, ön lobdaki dil ve karar merkezi olabileceği gibi, temporal bölgedeki işitme alanı, veya görsel bölgedeki alan, veya sol görsel alan ile sağ görsel alanın gelişiminde çok farklılık olması da olabilir. Ayrıca, sadece sol ön loblar değil, sağ temporal ve parietal alanlar da dislekside etkilenmiş olabilir, sağ ön lobda hızlı dalgalar daha yoğun gözlenebilir.

Asıl sorunları hafıza ve dil ile ilgilidir. Disleksi olan kişiler her şeyi unutur ve dil ile ilgili derslerde sıkıntı çektikleri bilinmektedir. Günümüzde ise disleksi olan kişilerin sayısal zekası çok yüksektir. Okul zamanlarında matematik ve fizik derslerini çok severler. Fakat sözel konuları beceremeyebilirler. Disleksi olan kişilerin sözel zekaları düşük veya geri değildir. Aksine çok güçlü sözel zekaları vardır. Normal bir insanın hayal gücünün en az 2 katına sahiptirler. Disleksi olan çoğu kişinin en büyük düşmanı kitaptır. Bazıları bir kitabı anlamak için aynı kitabı 5-6 kere okur. Disleksi olan insanlar üstün zekalı insanlardır ve bir kısmı ise dahidir.

 Bugünkü bilgilerin ışığında, disleksi, fonem adı verilen dil birimlerinin birbirinden farklılıklarının ayırt edilmesi sırasında ortaya konmasıdır.

Disleksideki temel sorunlar:

* Yazılı kelimeleri öğrenme ve hatırlamada zorluk.
* b ve d, p ve q harflerini, 6 ve 9 gibi sayıları ters algılama; kelimelerdeki harfleri ya da sayıları karışık algılama, ne’yi en; 3’ü E; 12’yi 21 olarak algılamak gibi.
* Okurken kelime atlamak.
* Hecelerin seslerini karıştırmak ya da sessiz harflerin yerini değiştirmek, sıklıkla yazım hatası yapmak.
* Yazı yazmada zorluk.
* Gecikmiş ya da yetersiz konuşma.
* Konuşurken anlama en uygun kelimeyi seçmede zorluk.
* Yön (yukarı, aşağı gibi) ve zaman (önce, sonra, dün, yarın gibi) kavramları konusunda sorunlar.
* Elleri kullanmada hantallık ve beceriksizlik; okunamayan el yazısı.

Yazmayı yeni öğrenen her çocukta ayna yazısı yazma durumu ortaya çıkabilir.  Ayna yazısı, yazmayla ilgili acemilik döneminin olağan görüntülerinden biri; ancak acemilik döneminden sonra da sürerse, disleksiden şüphelenilmesi gerekiyor. Disleksililer kelimeleri kopyalarken değil, adlandırırken zorluk çekiyorlar. Disleksinin yaş ilerledikçe geçtiği düşüncesi de artık kabul görmüyor. Bozukluk yetişkinlikte de sürüyor. Disleksililerin çoğu yetişkinliklerine kadar okumayı öğrenmiş oluyorlar, ancak yavaş okuyorlar. Disleksiyle ilgili yanlış kanıların en önemlilerinden biri de bu bozukluğun zekâ düzeyi yüksek olanlarda görülemeyeceğine ilişkin olanı. Oysa, disleksililer zekâ düzeyleri düşük olmadığı gibi özel yetenekli de olabiliyorlar.

Okuma Nasıl Gerçekleşiyor?

Disleksinin fonemleri birbirinden ayırt etmeyle ilgili bir bozukluk olduğunun kabul edilmesi ve bunu açıklayan modeller, zekâ düzeyi yüksek bazı insanların okumayı öğrenmede ve dille ilişkili bazı işleri yapmada neden zorluk çektiklerini de açıklayabiliyor. Son 20 yıl içinde, disleksinin fonolojik (sese ilişkin) süreçlerle ilgili olduğu model kabul görüyor. Fonolojik model, disleksinin klinik belirtileriyle ve nörologların beynin fonksiyonu ve organizasyonuna ilişkin bulgularıyla da tutarlı görünüyor. Fonolojik modelin nasıl olduğunu anlamak için önce dilin beyinde nasıl bir süreçten geçtiğini bilmek gerekiyor. Araştırmacılar, dil sistemini her biri dilin belirli bir yönüyle ilgili olan bileşenlerin aşamalı dizilişi olarak kavramsallaştırıyor. Bu aşamalı dizilişin en alt basamağında bir dilin içerdiği ayırt edici ses parçacıklarını (fonemleri) süreçten geçiren fonolojik modüller var. Linguistik sistemin temel öğesi de fonemler. Kelimelerin tanınması, anlaşılması ve hafızada depolanması ya da gramer açısından incelenmesi için beynin fonolojik modülü tarafından fonetik birimlerine ayrılması gerekiyor. Bu süreç konuşma dilinde otomatik olarak gerçekleşiyor.

Okuma, konuşma dilini yansıtıyor, ancak dil psikoloğu Alvin M. Liberman’ın belirttiği gibi okuma kazanılması daha zor olan bir beceri. Liberman, konuşma ve okumanın her ikisinin de fonolojik süreçlerle ilgili olduğunu, ama aralarında önemli bir fark olduğunu belirtiyor. Bunu "Konuşma doğal, okuma değil. Okuma bir buluş olduğundan, bilinç düzeyinde öğrenilmesi gerekiyor." diye ifade ediyor. Okuyan kişinin görsel alfabetik yazıyı dille ilgili kavramlara çevirmesi gerekiyor. Bu da harfleri (grafemleri) ilgili fonemlere çevirmek anlamına geliyor. Bunun için, okumaya yeni başlayan birinin konuşma sırasında kullanılan kelimelerin fonolojik yapısının farkında olması gerekiyor. Bundan sonra ise, bu fonolojiyi temsil eden harflerin kâğıttaki dizilişini (ortografi) anlaması gerekiyor. Bir çocuk okumaya başlarken olan şey bu; ancak disleksili bir çocukta, dil sisteminde fonolojik modül düzeyindeki bir eksiklik, yazılı bir kelimenin fonolojik bileşenlerine parçalanmasına engel oluyor ve yazı bütününün anlaşılmasını önlüyor. Kavrama ve anlamlandırma ile ilgili süreçler bu işe dahil değil, çünkü bunlar ancak kelime tanındıktan sonra devreye giriyor. Fonolojik modül eksikliğinin etkisi en açık okuma sırasında ortaya çıkıyor, ancak bazı durumlarda konuşmayı da engelliyor. Disleksililerin çoğu için okumak son derecede zor ve çok büyük enerji gerektiren bir işlem.

fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) ile beyin üzerinde yapılan çalışmalar, harflerin tanınmasının (occipital lob’daki extrastriate cortex’te), fonolojik süreçlerin (inferior frontal gyrus’te), anlama geçişin (orta ve superior temporal gyri’de) beynin farklı bölümlerinde gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Okumak için gereken fonolojik süreçlerin gerçekleştiği yerler kadınlar ve erkekler arasında da farklılık gösteriyor. Fonolojik model ve deneyler ezberlemenin ve ezberlenenlerin geri çağrılmasının disleksililer için çok güç olduğunu ortaya koyuyor.

 

11 Mar 2019
ÖÖG çeşitleri

DİSLEKSİ, DİSGRAFİ, DİSKALKULİ, DİSPRAKSİ

Zeka normal ve normal üzeri olmasına rağmen ortaya çıkan Özgül Öğrenme güçlükleri çeşitli şekillerde görülebilir:

Okuma bozukluğu (Disleksi): Diğer adıyla, okuma güçlüğü. Kelimeleri tersten okuma, kelimeleri atlama, heceleri atlama, heceleri karıştırma, harfleri karıştırma, duraksayarak okuma gibi okuma güçlüğü çekerler.

Yazma bozukluğu (Disgrafi): Yazı yazmak istediklerinde harfleri ters yazmaları, bazı harflerle rakamları karıştırmaları, kısacası birbirine benzer sembolleri karıştırıp hatalı kullanmaları olasıdır. Örnek: “E” harfini ters yazabilir veya “E” yerine “3” rakamını kullanabilirler. Özellikle küçük “d” harfi ile “b” harfi, noktalı harflerle noktasız harfler sıklıkla karıştırılır.

Matematik becerilerde bozukluk (Diskalkuli): Aritmetik işlemlerde ve çarpma tablosunu ezberlemekte karşılaşılan güçlüklerdir.

Dengede güçlük (Dispraksi): Denge sağlama konusunda yaşanan güçlüklerdir.

 

 

11 Mar 2019
DEHB nedir?

DEHB (DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU) NEDİR?

Aşırı hareketlilik, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, dürtüsellik (impulsivite) şeklinde açığa çıkan ve beynin ön lobunun yeterince gelişmemesi sebebi ile ortaya çıkan bir beyin durumudur.  DEHB, kişiyi ömür boyu takip edebilecek bir durum olduğu gibi çocuklarda daha sık gözlemlenir ve yaş ilerledikçe -genellikle- belirtilerini kaybeder. Çocuk yaşlarda başlayan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocuğun ömür boyu yaşam kalitesini etkileyebilecek güçte bir problemdir ve muhakkak teşhis/tedavi edilmesi gerekmektedir. 

Özgül Öğrenme güçlüğü ile birlikte görülebilir.

 

 

25 Ağustos 2019
Disleksi nedir, tedavisi nasıl yapılmalıdır?

Çocuğun yaşıtlarına göre geç okuyup yazması disleksi belirtisi olabilir.

Disleksi Kaça Ayrılır?

Öğrenme sorunları birçok alanda görülebilmekle birlikte akademik olarak temelde o kuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi), matematik bozukluğu (diskalkuli) şeklinde üç ana grup olarak özetlenebilir.

Disleksisi olan bireylerin sözcükleri doğru okuma, okuduğunu anlama ve okuma hızlarında problemler vardır. Okuma yazmayı öğrenmede yaşıtlarına göre gecikme görülür. Okurken yanlış ve yavaş okuma, harf, hece ve satır atlama sıktır. Okuduğunu anlamada güçlük çekerler.

Disleksisi olan bireylerin ailesinde Özgül Öğrenme Bozukluğu görülme sıklığı normale göre daha fazladır.

Disleksi Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Okul öncesi dönemde belirtiler veren disleksinin belirgin hale geldiği dönem genellikle örgün eğitimin başladığı yıllar olan okul yıllarıdır.

Akademik becerilerde zorluklar süreklilik gösterir. İlkokul 1’de okuma yazma öğrenimi sırasında yaşıtlarına göre okuması geciken bu çocuklar, sonraki yıllarda yavaş okuma, yanlış okuma ve okuduğunu anlamama gibi sorunlar yaşarlar.

Disleksi nörogelişimsel bir bozukluk olan Özgül Öğrenme Bozukluğu’nun bir alt tipidir. Nörogelişimsel bozukluklar genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu gelişimin erken dönemlerinde ortaya çıkar ve genellikle yaşam boyu süren durumlardır. Yani bir çocuk sonradan disleksi olmaz ancak etkilenen akademik becerilere olan gereksinimler bireyin kısıtlı olan yeterliliğini aşana kadar belirgin hale gelmeyebilir. Yani belirtilerin belirginleşmesi her çocukta aynı dönemde olmaz.

Disleksi sorunu olan çocuklar özel ve zor yaşantıladıkları problemlerden dolayı uyum sorunu yaşarlar. Eğer bu özel durumları fark edilip gerekli ve yeterli destek sunulmaz ise farklı psikiyatrik hastalıklar görülebilir.

Genellikle normal sınıfta ya normal ya da kaynaştırma eğitimi alırlar. Bazı çocuklar bunun yanında ek özel eğitime ihtiyaç duyabilirler.

Sosyal becerilerde sorunlar yaşayabilirler

Disleksisi olan bireylerin sadece akademik alanda değil hayatın başka alanlarında da sorunlar yaşayabilir. Bunlardan biri sosyal becerilerde yaşadıkları problemlerdir. Kendilerini uygun ifade etme konusunda sorun yaşayabilirler.

Eğer uygun zamanda tanınmamış ve gerekli destek sunulmamış ise uzun yıllardır süren çaba ve akademik zorluklar sonucunda; Depresif, Kaygılı, Benlik saygısı düşük bireyler olabilir.

Dislekside zeka problemi yoktur

Toplumda disleksisi olan bireylerin zeka problemi olduğuna dair yanlış bir kanı vardır. Buna en önemli kanıt disleksili olduğu bilinen Einstein,  Leonardo da Vinci, Rodin, Churcill ve Cher gibi bilim adamları ve sanatçılardır. Bu bireylerde zeka tamamen normal veya üstün olabilir. Buradaki problem beyindeki öğrenme bölgelerindeki sorunlar sonucunda ortaya çıkan öğrenme sorunudur.

Disleksi Nasıl Tedavi Edilmelidir?

Disleksi bir hastalık değildir, altta yatan herhangi psikiyatrik rahatsızlık yoksa özel eğitim ile düzelebilir. Auto Train Brain çözümü ile disleksi tedavisi mümkündür.

 

disleksi tedavi,
disleksi tedavisi,
beyin nasil calisir,
öğrenme güçlükleri nelerdir,
disleksi nedir belirtileri nelerdir,
harfleri ters yazma,
öğrenme güçlüğü tedavi,
disleksi kitapları,
beta öğrenme,
disleksi vakfı,
noktalı harfler,
beynin ön lobu,
neurofeedback eğitimi,
ters e harfi,
disleksi yazı örnekleri,
neurofeedback yan etkileri,
algılama güçlüğü nasıl tedavi edilir,
özgül öğrenme güçlüğü tedavisi,
ters yazma hastalığı,
türkiye tıbbi cihaz kurumu,
beyin görseli,
beyin geliştirme ilaçları,
tersten okuma hastalığı,
hiperaktivite neden olur,
5 yasindaki oglum sayilari ters yaziyor,
özel öğrenme güçlüğü çeşitleri,
kelimeleri tersten okuma,
duyu nöronları,
beyin dalga sensörü,
harfleri karıştırma hastalığı,
yazma bozukluğu,
kelimeleri tersten okuma hastalığı,
kelimeleri tersten okuma yeteneği,
aynaya isim yazma,
beyin satın al,
disleksi nasıl görür,
disleksi tedavisi nasıl yapılır,
rakamları ters yazma hastalığı,
disleksi belirtileri 6 yas,
disleksi eğitimi nasıl yapılır,
impulsivite nedir,
oto beyin yazılım programları,
eeg sinyalleri,
disgrafi belirtileri,
okuma bozukluğu testi,
oksipital lob epilepsisi,
kelimeleri karıştırma hastalığı,
disleksi anneleri,
disleksi tedavi merkezleri ankara,
disleksi olan türkler,
ileri yaşlarda disleksi,
beyin bozukluğu nedir,
beyin elektrosu,
d harfi el yazısı,
beyin ne ile çalışır,
okuma zorluğu hastalığı,
fonolojik bozukluk nasıl tedavi edilir

25 Ağustos 2019
AutoTrainBrain Kullanımı dislekside neyi iyileştiriyor?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapmış olduğumuz Klinik araştırmamızın sonuçlarına göre, AutoTrainBrain'in disleksik çocuklarda kullanımı sonrasında aşağıdaki noktalarda ilerleme sağlanmaktadır:

- Özgüvende iyileşme

- Sosyalleşmede ve sosyal uyumda  iyileşme

- Dikkat ve odaklanma süresinde artış

- Harf ve sesleri uygun şekilde eşleştirme

- Okuma hızının artması ve okurken yapılan hatalarda azalma

- Daha az süre çalışarak aynı ve daha iyi başarıyı yakalama

- Hiperaktivitenin azalması

- Yazının iyileşmesi

- Bu özelliklerin kalıcı olarak yerleşmesi

AutoTrainBrain kullanımı disleksik çocuğu olan ailelere aşağıdaki noktalarda fayda sağlamaktadır:

- Klinik araştırma ile kanıtlanmış, disleksi için en uygun protokoller oluşturulmuş ve denenmiş

- çocuğu evden dışarı çıkarmak zorunda olmadan disleksi için en uygun eğitimi, güvenli şekilde evde almak

- trafikte daha az kalış, daha az maliyetle, kalitesi yüksek bir eğitim çalıimasına erişim ve kullanım imkanı

- Doktor ve psikologlar, çocuğun gelişimini web raporlarından takip edebiliyor.

 

18 Ağustos 2019
Disleksi tedavisi

Disleksi sadece bir beyin bölgesini ilgilendiren bir durum değil, beyin korteksinin gelişiminde yaşanan bir gecikme. Bu aşamaların herbiri sabır ve düzenli uygulama gerektiriyor.

Öncelikle, beslenme düzeni ve yenilen yiyecekler, toksinleri azaltıcı ve nörotransmitter sayısını düzenleyici şekilde olmalı. Beyin kimyası öğrenmeyi destekler hale gelmiş olmalı. GAPS diet bu aşamada çok faydalı olabilir.

İkinci olarak, erken beyin gelişiminde tamamlanmamış veya eksiklik bulunan  temel duyu becerilerinin (görme, işitme) hızlı bir şekilde gelişimine yardımcı olmak. AutoTrainBrain, çoklu duyu öğrenme özellikleri ile size bu konuda yardımcı oluyor. Ayrıca, AutoTrainBrain ile yapılan neurofeedback eğitimi ile  beynin ilgili bölgelerinin birbirleri ile iletişimi güçlendiriliyor.

disleksi tedavi,
disleksi tedavisi,
beyin nasil calisir,
öğrenme güçlükleri nelerdir,
disleksi nedir belirtileri nelerdir,
harfleri ters yazma,
öğrenme güçlüğü tedavi,
disleksi kitapları,
beta öğrenme,
disleksi vakfı,
noktalı harfler,
beynin ön lobu,
neurofeedback eğitimi,
ters e harfi,
disleksi yazı örnekleri,
neurofeedback yan etkileri,
algılama güçlüğü nasıl tedavi edilir,
özgül öğrenme güçlüğü tedavisi,
ters yazma hastalığı,
türkiye tıbbi cihaz kurumu,
beyin görseli,
beyin geliştirme ilaçları,
tersten okuma hastalığı,
hiperaktivite neden olur,
5 yasindaki oglum sayilari ters yaziyor,
özel öğrenme güçlüğü çeşitleri,
kelimeleri tersten okuma,
duyu nöronları,
beyin dalga sensörü,
harfleri karıştırma hastalığı,
yazma bozukluğu,
kelimeleri tersten okuma hastalığı,
kelimeleri tersten okuma yeteneği,
aynaya isim yazma,
beyin satın al,
disleksi nasıl görür,
disleksi tedavisi nasıl yapılır,
rakamları ters yazma hastalığı,
disleksi belirtileri 6 yas,
disleksi eğitimi nasıl yapılır,
impulsivite nedir,
oto beyin yazılım programları,
eeg sinyalleri,
disgrafi belirtileri,
okuma bozukluğu testi,
oksipital lob epilepsisi,
kelimeleri karıştırma hastalığı,
disleksi anneleri,
disleksi tedavi merkezleri ankara,
disleksi olan türkler,
ileri yaşlarda disleksi,
beyin bozukluğu nedir,
beyin elektrosu,
d harfi el yazısı,
beyin ne ile çalışır,
okuma zorluğu hastalığı,
fonolojik bozukluk nasıl tedavi edilir

12 Ağustos 2019
ATB Kullanımı

AutoTrainBrain'de disleksi, dikkat eksiği/hiperaktivite ve otizm için önceden hazırlanmış uygun nörogeribildirim protokolleri yer alır.

İlk 20 seansta, sadece "Rüya" protokolü önce sağ beyinde 10 dakika, sonra sol beyinde 10 dakika olarak uygulanmalıdır.

Daha sonra, "Rüya" protokolünün ardından "Akıllı Ol" protokolü kullanılmalıdır. Böylelikle, yan etki yaratmadan nörogeribildirim yapılmış olacaktır.

Hiperaktivite için, "hiperaktivite" protokolü kullanılabilir.

Nörogeribildirimin ardından, 7-10 yaş için uygun alfabe eğitimimiz ile harflerin yazımının seslerle eşitlenmesi sağlanmaktadır.

 

 

25 Kas 2018
Haber Global Yayını - Auto Train Brain

Disleksi nedir ve tedavisi konusunda yeni yaklaşımlar

21 Kas 2020
AUTO TRAIN BRAIN NTV de!

Disleksi nedir? Disleksi tedavisi nasıl yapılır?

 

19
Kas
Auto Train Brain Fuar Sunumu

HMS A.Ş.nin ATB SunumuAutoTrainBrain, 14 elektroddan okuma yapan eMotiv EPOC+ başlık ile birlikte kullanılan ve  kişilerin bilişsel performanslarını, 20 ve daha fazla evde kullanımda kalıcı olarak iyileştiren bir mobil telefon yazılımıdır. AutoTrainBrain, HMS Health Mobile Software Sağlık Mobil Yazılım A.Ş. tarafından üretilmiştir. 

 

06
Nis
ÖZGE VARDARLI ile İŞİ BİLEN l HMS HEALTH MOBILE SOFTWARE A.Ş l GÜNET EROĞLU

Business Channel Tv'de yayınlanan ÖZGE VARDARLI ile İŞİ BİLEN programına GÜNET EROĞLU konuk oldu.

 

 

BİZE ULAŞIN

HMS Health Mobile Software A.Ş
Adres: İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi 34752 Ataşehir - İstanbul, Türkiye

Satış Destek: +90 552 651 00 50

E-mail : info@healthmobilesoftware.com